Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Region Północny I Oddział Sprzedaży Korporacyjnej W Olsztynie

Statystyki ogólne

X1
Ilość zamówień
X XXX X45,24
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X9
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Region Północny I Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Olsztynie

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Region Północny I Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Olsztynie (PZUSARP I, PZUSARPI, PZUSARP) to firma która działa w obszarze przetargów . Wykonawca realizował przetargi w miastach: Olsztyn, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, Pisz, Łomża, Bartoszyce, Działdowo, Ełk, Giżycko, Gołdap .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Miejski Szpital Zespolony, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o., Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o., Gmina Giżycko, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, Urząd Miasta, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKO-MAZURY sp. z o.o., Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie oraz 9 innych.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Region Północny I Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Olsztynie funkcjonując na rynku zamówień publicznych realizuje: Usługi Ubezpieczeniowe , Usługi Ubezpieczenia Od Odpowiedzialności Cywilnej , Usługi Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych Od Odpowiedzialności Cywilnej , Usługi Ubezpieczeń Pojazdów Mechanicznych , Usługi Ubezpieczenia Od Uszkodzenia Lub Utraty , Usługi Ubezpieczenia Od Skutków Żywiołów , Usługi Ubezpieczenia Od Ogólnej Odpowiedzialności Cywilnej , Usługi Ubezpieczenia Od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków , Usługi Ubezpieczenia Od Ognia , Usługi Ubezpieczenia Własności .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zakończono X1 przetargów i zamówień publicznych, wpływy z przetargów realizowanych dla X9 zamawiających wynosił: X XXX X45,24 PLN. Przetargi i zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,79) ofert na postępowanie .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus