Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział W Gdańsku Pion Klienta Korporacyjnego Zespół Sprzedaży W Olsztynie

Statystyki ogólne

X7
Ilość zamówień
XX XXX 115,72
PLN zarobionych w drodze zamówień
X.6%
Z wolnej ręki
X3
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział w Gdańsku Pion Klienta Korporacyjnego Zespół Sprzedaży w Olsztynie

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział w Gdańsku Pion Klienta Korporacyjnego Zespół Sprzedaży w Olsztynie (PZU) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Kościuszki 59, 10-959, olsztyn oraz realizowała przetargi w miastach: Olsztyn, Nowe Miasto Lubawskie, Ostróda, Mrągowo, Iława, Morąg, Biskupiec, Ełk, Kętrzyn, Nidzica .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o., Szpital Powiatowy im. M. Kajki, Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna, Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego, Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o., Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu oraz 23 innych.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział w Gdańsku Pion Klienta Korporacyjnego Zespół Sprzedaży w Olsztynie funkcjonując na rynku realizuje: Usługi Ubezpieczeniowe , Usługi Ubezpieczenia Od Uszkodzenia Lub Utraty , Usługi Ubezpieczenia Od Odpowiedzialności Cywilnej , Usługi Ubezpieczenia Od Skutków Żywiołów , Usługi Ubezpieczenia Od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków , Usługi Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych Od Odpowiedzialności Cywilnej , Usługi Ubezpieczenia Od Ogólnej Odpowiedzialności Cywilnej , Usługi Ubezpieczeń Pojazdów Mechanicznych , Usługi Ubezpieczenia Od Ognia , Usługi Ubezpieczenia Własności .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X7 przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X3 instytucji wynosił: XX XXX 115,72 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (1,35) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus