POSTER Zakład Automatyzacji Dr Inż. Tadeusz Cieśliński, Mgr Inż. Stanisław Nowicki Spółka Jawna

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X63,70
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

POSTER Zakład Automatyzacji dr inż. Tadeusz Cieśliński, mgr inż. Stanisław Nowicki Spółka jawna Poznań

POSTER Zakład Automatyzacji dr inż. Tadeusz Cieśliński, mgr inż. Stanisław Nowicki Spółka jawna Poznań (POSTER ZADI, POSTERZADI, ZADI, POSTER ZADITCMISN, POSTERZADITCMISN, ZADITCMISN) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Synów Pułku 26, 60-462, poznań oraz realizowała przetargi w miastach: Wartkowice, Dobroszyce, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Środa Śląska .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Dobroszyce, Gmina Wartkowice, Średzka Woda Spółka z o.o., Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci oraz 0 innych.

POSTER Zakład Automatyzacji dr inż. Tadeusz Cieśliński, mgr inż. Stanisław Nowicki Spółka jawna Poznań funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Usługi Instalowania Systemów Sterowania I Kontroli , Usługi W Zakresie Konserwacji Sprzętu Telekomunikacyjnego , Usługi Telefoniczne I Przesyłu Danych , , Urządzenia Sieciowe, , Usługi Instalowania Urządzeń Radiowych , Roboty Budowlane W Zakresie Przepompowni , , Urządzenia Do Monitorowania Zanieczyszczeń .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: X XXX X63,70 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (5,80) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus