Polska Inżynieria Artur Klejna

Statystyki ogólne

X1
Ilość zamówień
XXX XXX 737,67
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.2%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Polska Inżynieria Artur Klejna

Polska Inżynieria Artur Klejna (PI, PIAK) to firma działająca w obszarze przetargów . Wykonawca realizował przetargi w miastach: Gdynia, Lębork, Ustka .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gmina Miasto Lębork, Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy /JW 4220/, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz 0 innych.

Polska Inżynieria Artur Klejna funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Usługi Projektowania Architektonicznego , Usługi Architektoniczne W Zakresie Obiektów Budowlanych , Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty Rozbiórkowe , Roboty Instalacyjne W Budynkach , Roboty Budowlane, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Usługi Architektoniczne, Inżynieryjne I Pomiarowe , Roboty W Zakresie Usuwania Gruzu, Izolacja Cieplna .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zostało zakończone X1 przetargów i zamówień , wpływy z zamówień realizowanych dla X zamawiających wynosił: XXX XXX 737,67 PLN. Przetargi i zamówienia miały średnią konkurencyjność (3,64) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: Polska Inżynieria Artur Klejna Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: Polska Inżynieria Artur Klejna

Nie określono, czy wykonawca jest osobą fizyczną - dane adresowe zostały ukryte.

Komentarze

comments powered by Disqus