Polimex Mostostal S.A.

Statystyki ogólne

XX1
Ilość zamówień
XXX XXX 750,75
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.8%
Z wolnej ręki
X3
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Polimex Mostostal S.A. Warszawa

Polimex Mostostal S.A. Warszawa (PM) to firma która działa w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: ul. Czackiego 15/17, 00-950, warszawa oraz realizował przetargi w miastach: Warszawa, Kraków, Tychy, Świnoujście, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Wrocław, Łódź, Olsztyn, Puchaczów .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Prezydent Miasta Świnoujścia, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Miasto Gorzów Wlkp., Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Miasto Stołeczne Warszawa-Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakład Budżetowy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie oraz 23 innych.

Polimex Mostostal S.A. Warszawa funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Roboty Budowlane, Roboty Budowlane Związane Ze Stadionami , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Obiektów Sportowych, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Instalacyjne W Budynkach , Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Budowlane Wykończeniowe, Pozostałe, Roboty Inżynieryjne I Budowlane .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zakończono XX1 przetargów i zamówień publicznych, wpływy z przetargów realizowanych dla X3 zamawiających wynosił: XXX XXX 750,75 PLN. Przetargi i zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,72) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: Polimex Mostostal S.A. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: Polimex Mostostal S.A.

ul. Czackiego 15/17
Warszawa
Województwo Mazowieckie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus