Poldróg Piła Sp.z O.o.

Statystyki ogólne

XX4
Ilość zamówień
XXX XXX 657,31
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.8%
Z wolnej ręki
XX9
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Poldróg Piła sp.z o.o.

Poldróg Piła sp.z o.o. (PP) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: Wawelska 106, 64-920, piła oraz realizowała przetargi w miastach: Poznań, Piła, Złotów, Gorzów Wielkopolski, Szamotuły, Czarnków, Wałcz, Chodzież, Szczecin, Kramsk .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, Gmina Miasto Złotów, Gmina Piła, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o., Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach, Gmina Kramsk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie oraz 149 innych.

Poldróg Piła sp.z o.o. funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty Drogowe, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty W Zakresie Nawierzchni Ulic, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Linii Komunikacyjnych I Elektroenergetycznych, Autostrad, Dróg, Lotnisk I Kolei; Wyrównywanie Terenu, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane XX4 zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla XX9 zlecających wynosił: XXX XXX 657,31 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (2,47) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: Poldróg Piła sp.z o.o. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: Poldróg Piła sp.z o.o.

Wawelska 106
64-920 Piła
Województwo Wielkopolskie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus