POLBUD S.A.

Statystyki ogólne

X6
Ilość zamówień
XXX XXX 041,78
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.7%
Z wolnej ręki
X1
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

POLBUD S.A. Bielsk podlaski

POLBUD S.A. Bielsk podlaski (POLBUD) to firma działająca w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: ul.Żwirki i Wigury 61, 17-100, bielsk podlaski oraz realizował przetargi w miastach: Białystok, Warszawa, Lublin, Olsztyn, Pruszków, Jabłonna, Radom, Tarnobrzeg .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, Miejski Szpital Zespolony, Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza, Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wojskowy Instytut Medyczny, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Wójt Gminy, Instytut Matki i Dziecka, Sąd Okręgowy w Olsztynie oraz 11 innych.

POLBUD S.A. Bielsk podlaski funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty Budowlane, Roboty Budowlane W Zakresie Budynków, Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Instalacyjne W Budynkach , Instalowanie Urządzeń Grzewczych, Wentylacyjnych I Klimatyzacyjnych , Instalowanie Centralnego Ogrzewania, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty Wykończeniowe W Zakresie Obiektów Budowlanych .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zostało zakończone X6 przetargów i zamówień , wpływy z zamówień realizowanych dla X1 zamawiających wynosił: XXX XXX 041,78 PLN. Przetargi i zamówienia miały średnią konkurencyjność (3,97) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: POLBUD S.A. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: POLBUD S.A.

ul.Żwirki i Wigury 61
17-100 Bielsk Podlaski
Województwo Podlaskie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus