Poczta Polska Spółka Akcyjna , Przedstawicielstwo Handlowe Zs. W Rzeszowie, Ul.Asnyka 9, 35-959 Rzeszów

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X37,90
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.7%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Poczta Polska Spółka Akcyjna , Przedstawicielstwo Handlowe zs. w Rzeszowie, ul.Asnyka 9, 35-959 Rzeszów Warszawa

Poczta Polska Spółka Akcyjna , Przedstawicielstwo Handlowe zs. w Rzeszowie, ul.Asnyka 9, 35-959 Rzeszów Warszawa (PPSAPHZ, PPSAPHZwRUR) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Rakowiecka 26, 00-940, warszawa oraz realizowała przetargi w miastach: Bielsko-Biała, Rzeszów, Warszawa .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej oraz 0 innych.

Poczta Polska Spółka Akcyjna , Przedstawicielstwo Handlowe zs. w Rzeszowie, ul.Asnyka 9, 35-959 Rzeszów Warszawa funkcjonując na rynku realizuje: Usługi Pocztowe, Usługi Pocztowe Dotyczące Listów .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X XXX X37,90 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus