Poczta Polska S.A. Biuro Klienta Biznesowego I Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Stargard Szcz.ul.Szczecińska 71 73-100 Stargard Szcz.

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XX XX3,65
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Poczta Polska S.A. Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Stargard Szcz.ul.Szczecińska 71 73-100 Stargard Szcz. Warszawa

Poczta Polska S.A. Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Stargard Szcz.ul.Szczecińska 71 73-100 Stargard Szcz. Warszawa (PP) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Sawki 2, 00-940, warszawa oraz realizowała przetargi w miastach: Chociwel .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Urząd Miejski w Chociwlu oraz 0 innych.

Poczta Polska S.A. Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Stargard Szcz.ul.Szczecińska 71 73-100 Stargard Szcz. Warszawa funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Usługi Pocztowe, Usługi Pocztowe Dotyczące Listów, Usługi Pocztowe Dotyczące Paczek, Usługi Pocztowe I Kurierskie .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X zlecających wynosił: XX XX3,65 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus