Poczta Polska S.A. Cena Brutto Złożonej Oferty 189067,81 Zł

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X67,81
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Poczta Polska S.A. Cena brutto złożonej oferty 189067,81 zł

Poczta Polska S.A. Cena brutto złożonej oferty 189067,81 zł (PP) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma realizowała przetargi w miastach: Sieradz .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Powiat Sieradzki oraz 0 innych.

Poczta Polska S.A. Cena brutto złożonej oferty 189067,81 zł funkcjonując na rynku realizuje: Usługi Pocztowe .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X instytucji wynosił: XXX X67,81 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus