POCZTA POLSKA (do Korespondencji: Krakowskie Przedmieście 50, 20-001 Lublin)

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X83,81
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

POCZTA POLSKA (do korespondencji: Krakowskie Przedmieście 50, 20-001 Lublin)

POCZTA POLSKA (do korespondencji: Krakowskie Przedmieście 50, 20-001 Lublin) (POCZTA POLSKA, POCZTAPOLSKA) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo realizowała przetargi w miastach: Motycz .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Konopnica oraz 0 innych.

POCZTA POLSKA (do korespondencji: Krakowskie Przedmieście 50, 20-001 Lublin) funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Usługi Pocztowe, Usługi Pocztowe Dotyczące Listów, Usługi Pocztowe Dotyczące Paczek .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: XXX X83,81 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus