PHU MATEX Wioletta Prażanowska Ul. Woj. Polskiego 83, 69-100 Słubice

Statystyki ogólne

X1
Ilość zamówień
X XXX X16,28
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

PHU MATEX Wioletta Prażanowska ul. Woj. Polskiego 83, 69-100 Słubice

PHU MATEX Wioletta Prażanowska ul. Woj. Polskiego 83, 69-100 Słubice (PHU MATEX, PHUMATEX, PHU MATEX WPUWP, PHUMATEXWPUWP, WPUWPS) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Woj. Polskiego 83, 69-100, słubice oraz realizowała przetargi w miastach: Gorzów Wielkopolski, Słubice .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach oraz 0 innych.

PHU MATEX Wioletta Prażanowska ul. Woj. Polskiego 83, 69-100 Słubice funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty W Zakresie Regulacji Rzek I Kontroli Przeciwpowodziowej , Różne Usługi Inżynieryjne , Roboty W Zakresie Ochrony Przeciwpowodziowej , Budowa Wałów Rzecznych , Usługi Dodatkowe W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Usługi Usuwania Oblodzeń , Usługi Sadzenia Roślin Oraz Utrzymania Terenów Zielonych, Usługi Odśnieżania .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X1 zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: X XXX X16,28 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (4,64) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus