PEDBUD S.C.

Statystyki ogólne

X2
Ilość zamówień
XX XXX 854,57
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.9%
Z wolnej ręki
X7
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

PEDBUD S.C. Olsztyn

PEDBUD S.C. Olsztyn (PEDBUD) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul.Pawia 2, 11-041, olsztyn oraz realizowała przetargi w miastach: Olsztyn, Ełk, Morąg, Olsztynek, Orneta, Ostróda, Bisztynek, Działdowo, Elbląg .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Olsztyn, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Szkoła Podstawowa nr 18 w Olsztynie, Urząd Gminy i Miasta, Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Gminne Centrum Zdrowia - Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu oraz 7 innych.

PEDBUD S.C. Olsztyn funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty Budowlane, Roboty Remontowe I Renowacyjne, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty Wykończeniowe W Zakresie Obiektów Budowlanych, Pokrywanie Podłóg I Ścian, Instalowanie Wentylacji, Roboty W Zakresie Okablowania Elektrycznego , Roboty Instalacyjne W Budynkach , Roboty Instalacyjne Hydrauliczne .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zostało zakończone X2 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X7 instytucji wynosił: XX XXX 854,57 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (3,81) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: PEDBUD S.C. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: PEDBUD S.C.

ul.Pawia 2
11-041 Olsztyn
Województwo Warmińsko-mazurskie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus