PATIO Monika Święcicka

Statystyki ogólne

X1
Ilość zamówień
XXX X19,85
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.6%
Z wolnej ręki
X2
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

PATIO Monika Święcicka Wrocław

PATIO Monika Święcicka Wrocław (PATIO, PATIO MŚ, PATIOMŚ, MŚ) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: al.Kasztanowa 18-20, 53-125, wrocław oraz realizowała przetargi w miastach: Warszawa, Katowice, Wrocław, Rybnik, Lubliniec, Nysa, Poznań, Rawicz, Tarnowskie Góry .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Centrum Edukacji Artystycznej, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, POZSERWIS Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Poznania, Politechnika Wrocławska, Burmistrz Miasta, Starostwo Powiatowe w Nysie, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Rawiczu w likwidacji oraz 2 innych.

PATIO Monika Święcicka Wrocław funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Usługi Projektowania Architektonicznego , Usługi Architektoniczne, Budowlane, Inżynieryjne I Kontrolne , Usługi Architektoniczne, Inżynieryjne I Planowania , Usługi Doradcze W Zakresie Wydajności Energetycznej , Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Usługi Architektoniczne I Podobne , Plany Zatwierdzające, Rysunki Robocze I Specyfikacje , Przygotowanie Przedsięwzięcia I Projektu, Oszacowanie Kosztów , Usługi Architektoniczne I Dotyczące Pomiarów Budynków , Usługi Architektoniczne W Zakresie Obiektów Budowlanych .

Bazując na danych publicznych szacujemy że na teraz zakończono X1 zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X2 zlecających wynosił: XXX X19,85 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (3,72) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: PATIO Monika Święcicka Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: PATIO Monika Święcicka

al.Kasztanowa 18-20
53-125 Wrocław
Województwo Dolnośląskie.

Wykonawca jest prawdopodobnie firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus