PAS PROJEKT ARCHI STUDIO Mgr Inż. Arch. Sławomir Golenko

Statystyki ogólne

X5
Ilość zamówień
XX XXX 478,72
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X1
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

PAS PROJEKT ARCHI STUDIO mgr inż. arch. Sławomir Golenko Nadarzyn

PAS PROJEKT ARCHI STUDIO mgr inż. arch. Sławomir Golenko Nadarzyn (PAS PROJEKT ARCHI STUDIO MIA, PASPROJEKTARCHISTUDIOMIA, MIA, PAS PROJEKT ARCHI STUDIO MIASG, PASPROJEKTARCHISTUDIOMIASG, MIASG) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Plantowa 5, 05-830, nadarzyn oraz realizowała przetargi w miastach: Warszawa, Gdańsk, Słupsk, Łódź, Białystok, Bydgoszcz, Błonie, Częstochowa, Elbląg, Koszalin .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Gmina Zabrze - Prezydent Miasta, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Gmina Miasto Częstochowa, PKP SA Rejon Dworców Kolejowych w Gdańsku, Politechnika Koszalińska Sekcja Zamówień Publicznych oraz 11 innych.

PAS PROJEKT ARCHI STUDIO mgr inż. arch. Sławomir Golenko Nadarzyn funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Usługi Projektowania Architektonicznego , Nadzór Nad Projektem I Dokumentacją , Usługi Architektoniczne W Zakresie Obiektów Budowlanych , Usługi Architektoniczne, Budowlane, Inżynieryjne I Kontrolne , Usługi Architektoniczne, Inżynieryjne I Planowania , Różne Usługi Inżynieryjne , Architektoniczne Usługi Zagospodarowania Terenu , Geotechniczne Usługi Inżynieryjne , .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane X5 zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X1 zlecających wynosił: XX XXX 478,72 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (3,08) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus