PAS PROJEKT ARCHI STUDIO Mgr Inż. Arch. Sławomir Golenko

Statystyki ogólne

X5
Ilość zamówień
XX XXX 478,72
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X1
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

PAS PROJEKT ARCHI STUDIO mgr inż. arch. Sławomir Golenko Nadarzyn

PAS PROJEKT ARCHI STUDIO mgr inż. arch. Sławomir Golenko Nadarzyn (PAS PROJEKT ARCHI STUDIO MIA, PASPROJEKTARCHISTUDIOMIA, MIA, PAS PROJEKT ARCHI STUDIO MIASG, PASPROJEKTARCHISTUDIOMIASG, MIASG) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Plantowa 5, 05-830, nadarzyn oraz realizowała przetargi w miastach: Warszawa, Słupsk, Gdańsk, Koszalin, Piaseczno, Wrocław, Ząbki, Zabrze, Łódź, Białystok .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gmina Miasto Częstochowa, PKP SA Rejon Dworców Kolejowych w Gdańsku, Politechnika Koszalińska Sekcja Zamówień Publicznych, Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o., Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Urząd Miejski oraz 11 innych.

PAS PROJEKT ARCHI STUDIO mgr inż. arch. Sławomir Golenko Nadarzyn funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Usługi Projektowania Architektonicznego , Nadzór Nad Projektem I Dokumentacją , Usługi Architektoniczne W Zakresie Obiektów Budowlanych , Usługi Architektoniczne, Budowlane, Inżynieryjne I Kontrolne , Usługi Architektoniczne, Inżynieryjne I Planowania , Różne Usługi Inżynieryjne , Architektoniczne Usługi Zagospodarowania Terenu , Geotechniczne Usługi Inżynieryjne , .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane X5 zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X1 zlecających wynosił: XX XXX 478,72 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (3,08) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus