Partner Konsorcjum - Roboty Drogowe Budowlane I Instalacyjne B.J. BUD S. C. Jerzy Gierejkiewicz, Barbara Gierejkiewicz - Bonifatiuk

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X11,77
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Partner konsorcjum - Roboty Drogowe Budowlane i Instalacyjne B.J. BUD s. c. Jerzy Gierejkiewicz, Barbara Gierejkiewicz - Bonifatiuk

Partner konsorcjum - Roboty Drogowe Budowlane i Instalacyjne B.J. BUD s. c. Jerzy Gierejkiewicz, Barbara Gierejkiewicz - Bonifatiuk (PRDBiI BJ BUD SC, PRDBiIBJBUDSC, PRDBiISC, PRDBiI BJ BUD SCJGBGB, PRDBiIBJBUDSCJGBGB, PRDBiISCJGBGB) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo realizowała przetargi w miastach: Supraśl .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Supraśl oraz 0 innych.

Partner konsorcjum - Roboty Drogowe Budowlane i Instalacyjne B.J. BUD s. c. Jerzy Gierejkiewicz, Barbara Gierejkiewicz - Bonifatiuk funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty W Zakresie Budowy Dróg .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: XXX X11,77 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus