PARTNER - FERROVIAL AGROMAN S.A.

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX XXX 997,94
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

PARTNER - FERROVIAL AGROMAN S.A. 28042 madryt

PARTNER - FERROVIAL AGROMAN S.A. 28042 madryt (PFA) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: Ribera del Loira 42, 00-00, 28042 madryt oraz realizowała przetargi w miastach: Kraków, Lublin, Warszawa .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna oraz 0 innych.

PARTNER - FERROVIAL AGROMAN S.A. 28042 madryt funkcjonując na rynku realizuje: Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty Budowlane, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Wykończeniowe W Zakresie Obiektów Budowlanych, Odnawianie, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Ciągów Komunikacyjnych I Linii Energetycznych, Roboty W Zakresie Zagospodarowania Terenu, Roboty W Zakresie Usuwania Gruzu .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: XXX XXX 997,94 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus