Pan Tadeusz Rutkowski Prowadzący Działalność Gospodarczą Pod Nazwą Tadeusz Rutkowski- Firma Rutkowski

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X75,92
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Pan Tadeusz Rutkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Tadeusz Rutkowski- Firma Rutkowski Pruszków

Pan Tadeusz Rutkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Tadeusz Rutkowski- Firma Rutkowski Pruszków (PTRPDGPNTRFR) to firma która działa w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: Rzewuskiego 50, 05-800, pruszków oraz realizował przetargi w miastach: Warszawa .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola oraz 0 innych.

Pan Tadeusz Rutkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Tadeusz Rutkowski- Firma Rutkowski Pruszków funkcjonując na rynku zamówień publicznych realizuje: Wyposażenie Parków I Placów Zabaw , Roboty Budowlane W Zakresie Parków Tematycznych , Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty W Zakresie Kształtowania Placów Zabaw, Roboty W Zakresie Kształtowania Terenów Zielonych .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zakończono X przetargów i zamówień publicznych, wpływy z przetargów realizowanych dla X zamawiających wynosił: X XXX X75,92 PLN. Przetargi i zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (3,50) ofert na postępowanie .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus