P. Marcin Babiś Prowadzący Działalność Gospodarcza Pn. BUDOWA DRÓG I MOSTÓW - MARCIN BABIŚ

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X59,46
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

P. Marcin Babiś prowadzący działalność gospodarcza pn. BUDOWA DRÓG I MOSTÓW - MARCIN BABIŚ Pruchnik

P. Marcin Babiś prowadzący działalność gospodarcza pn. BUDOWA DRÓG I MOSTÓW - MARCIN BABIŚ Pruchnik (P MBPDGP BUDOWA DRÓG I MOSTÓW MARCIN BABIŚ, PMBPDGPBUDOWADRÓGIMOSTÓWMARCINBABIŚ, MBPDGP) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: Świebodna 28, 37-560, pruchnik oraz realizowała przetargi w miastach: Rzeszów .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oraz 0 innych.

P. Marcin Babiś prowadzący działalność gospodarcza pn. BUDOWA DRÓG I MOSTÓW - MARCIN BABIŚ Pruchnik funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty W Zakresie Naprawy Dróg .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zostało zakończone X przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: XXX X59,46 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (2,00) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus