OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Marcin Kolecki

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X78,04
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Marcin Kolecki

OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Marcin Kolecki (OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH, OBSŁUGAINWESTYCJIBUDOWLANYCH, OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH MK, OBSŁUGAINWESTYCJIBUDOWLANYCHMK, MK) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo realizowała przetargi w miastach: Poznań .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Zieleni Miejskiej, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza oraz 0 innych.

OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Marcin Kolecki funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Budowa Obiektów Inżynierii Wodnej .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: XXX X78,04 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (2,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Marcin Kolecki Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Marcin Kolecki

Nie określono, czy wykonawca jest osobą fizyczną - dane adresowe zostały ukryte.

Komentarze

comments powered by Disqus