NORMATYW Piotr Raczński

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X11,56
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

NORMATYW Piotr Raczński

NORMATYW Piotr Raczński (NORMATYW, NORMATYW PR, NORMATYWPR, PR) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo realizowała przetargi w miastach: Rybczewice, Szczerców, Troszyn .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Szczerców, Gmina Rybczewice, Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie oraz 0 innych.

NORMATYW Piotr Raczński funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty W Zakresie Oczyszczania Ścieków, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Kanałów Ściekowych, Roboty Budowlane W Zakresie Przepompowni Ścieków , Roboty W Zakresie Kładzenia Rur W Kanalizacji , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty W Zakresie Kanalizacji Ściekowej .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: XXX X11,56 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (5,67) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: NORMATYW Piotr Raczński Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: NORMATYW Piotr Raczński

Nie określono, czy wykonawca jest osobą fizyczną - dane adresowe zostały ukryte.

Komentarze

comments powered by Disqus