MULTIDRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Ul. Unicka 4, 20-950 Lublin

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X45,25
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

MULTIDRUK SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Unicka 4, 20-950 Lublin

MULTIDRUK SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Unicka 4, 20-950 Lublin (MULTIDRUK SPÓŁKA AKCYJNA UU, MULTIDRUKSPÓŁKAAKCYJNAUU, UUL) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: 20-950 Lublin, ul. Unicka 4, 20-950, lublin oraz realizowała przetargi w miastach: Częstochowa, Gdynia, Katowice, Lublin, Warszawa .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Miasto Częstochowa, Województwo Śląskie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Zarząd Komunikacji Miejskiej, Gmina Miasto Lublin oraz 0 innych.

MULTIDRUK SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Unicka 4, 20-950 Lublin funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Usługi Drukowania , Usługi Drukowania I Powiązane , Drukarskie Usługi Wykańczalnicze , Drukowane Książki, Broszury I Ulotki, Usługi Związane Z Drukowaniem , Usługi Drukowania I Dostawy .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X zlecających wynosił: XXX X45,25 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (13,17) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus