MOTA-ENGIL POLSKA S.A.

Statystyki ogólne

XX5
Ilość zamówień
XXX XXX 921,55
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.6%
Z wolnej ręki
X2
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

MOTA-ENGIL POLSKA S.A. Kraków

MOTA-ENGIL POLSKA S.A. Kraków (MOTA-ENGIL P, MOTA-ENGILP) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Wadowicka 8W, 30-415, kraków oraz realizowała przetargi w miastach: Wrocław, Lublin, Dąbrowa Tarnowska, Kraków, Zgłobice, Nowy Targ, Radgoszcz, Tarnów, Parczew, Cisna .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach, Gmina Radgoszcz, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, Urząd Gminy, Nadleśnictwo Cisna, Urząd Gminy i Miasta Dobczyce oraz 52 innych.

MOTA-ENGIL POLSKA S.A. Kraków funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Mostów Drogowych , Roboty Drogowe, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Inżynieryjne I Budowlane, Roboty Budowlane, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Budowy Dróg .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane XX5 zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X2 zlecających wynosił: XXX XXX 921,55 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (3,81) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: MOTA-ENGIL POLSKA S.A. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: MOTA-ENGIL POLSKA S.A.

ul. Wadowicka 8W
30-415 Kraków
Województwo Małopolskie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus