Mostostal Warszawa S.A.

Statystyki ogólne

XX0
Ilość zamówień
XXX XXX 215,68
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.8%
Z wolnej ręki
X0
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Mostostal Warszawa S.A.

Mostostal Warszawa S.A. (MW) to firma która działa w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: ul. Konstruktorska 11a, 02-673, warszawa oraz realizował przetargi w miastach: Katowice, Warszawa, Olsztyn, Łódź, Kraków, Gdynia, Lublin, Rzeszów, Tychy, Wrocław .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Miasto Katowice, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi, Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Gmina Miejska Świdnik, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu oraz 50 innych.

Mostostal Warszawa S.A. funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Roboty Budowlane, Roboty Wykończeniowe W Zakresie Obiektów Budowlanych, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Instalacyjne W Budynkach , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Okablowania Oraz Instalacji Elektrycznych , Instalowanie Urządzeń Grzewczych, Wentylacyjnych I Klimatyzacyjnych , Roboty Drogowe, Roboty Budowlane W Zakresie Dróg Jednopasmowych , Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zakończono XX0 przetargów i zamówień publicznych, wpływy z przetargów realizowanych dla X0 zamawiających wynosił: XXX XXX 215,68 PLN. Przetargi i zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,79) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: Mostostal Warszawa S.A. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: Mostostal Warszawa S.A.

ul. Konstruktorska 11a
02-673 Warszawa
Województwo Mazowieckie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus