MIRBUD S.A.

Statystyki ogólne

X1
Ilość zamówień
XXX XXX 552,66
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.1%
Z wolnej ręki
X3
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

MIRBUD S.A. Sjkierniewice

MIRBUD S.A. Sjkierniewice (MIRBUD) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100, sjkierniewice oraz realizowała przetargi w miastach: Skierniewice, Michałowice, Gdańsk, Kraków, Lipce Reymontowskie, Miękinia, Starachowice, Łódź, Biała Podlaska, Gliwice .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Urząd Miasta Skierniewice, Gmina Michałowice, Politechnika Gdańska, Izba Celna w Białej Podlaskiej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Gmina Miękinia, Gmina Skierniewice, Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów, Nadleśnictwo Grójec, Powiat Skierniewicki oraz 3 innych.

MIRBUD S.A. Sjkierniewice funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Linii Energetycznych, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty Drogowe, Roboty Instalacyjne W Budynkach , Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zostało zakończone X1 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X3 instytucji wynosił: XXX XXX 552,66 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (4,43) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: MIRBUD S.A. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: MIRBUD S.A.

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Sjkierniewice
Województwo Łódzkie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus