Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg I Mostów Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

XX6
Ilość zamówień
XXX XXX 315,16
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.2%
Z wolnej ręki
X1
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. Rzeszów

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. Rzeszów (MPDiM) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Rejtana 6, 35-310, rzeszów oraz realizowała przetargi w miastach: Rzeszów, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Tyczyn, Chmielnik, Świlcza, Iwierzyce, Łańcut, Lubenia, Dębica .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie, Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, Gmina Ropczyce, Gmina Sędziszów Małopolski, Powiat Ropczycko - Sędziszowski, Gmina Chmielnik, Gmina Świlcza, Gmina Tyczyn, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Urząd Gminy Iwierzyce oraz 51 innych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. Rzeszów funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty Drogowe, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Konserwacji Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty W Zakresie Nawierzchni Ulic, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Dróg Podrzędnych .

Bazując na danych publicznych szacujemy że na teraz zakończono XX6 zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X1 zlecających wynosił: XXX XXX 315,16 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (3,32) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus