Medtronic Poland Sp. Z O. O.

Statystyki ogólne

XX95
Ilość zamówień
XXX XXX 127,44
PLN zarobionych w drodze zamówień
X.5%
Z wolnej ręki
XX1
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Medtronic Poland Sp. z o. o. Warszawa

Medtronic Poland Sp. z o. o. Warszawa (MP) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Ostrobramska 101, 04-041, warszawa oraz realizowała przetargi w miastach: Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Lublin, Łódź, Białystok, Gdańsk, Katowice, Olsztyn .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, Szpital Wojewódzki nr 2, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Śląskie Centrum Chorób Serca, Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu oraz 241 innych.

Medtronic Poland Sp. z o. o. Warszawa funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Urządzenia Medyczne, Stymulatory, Implanty Chirurgiczne, Jednorazowe, Niechemiczne Artykuły Medyczne I Hematologiczne, Materiały Medyczne , Urządzenia Do Stymulacji Pracy Serca , Defibrylatory, Zastawki Serca , Różne Urządzenia I Produkty Medyczne , Wyroby Do Angioplastyki .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane XX95 zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla XX1 zlecających wynosił: XXX XXX 127,44 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,31) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: Medtronic Poland Sp. z o. o. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: Medtronic Poland Sp. z o. o.

ul. Ostrobramska 101
04-041 Warszawa
Województwo Mazowieckie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus