MALBUD Usługi Drogowe Malik Michał

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X60,18
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.7%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

MALBUD Usługi Drogowe Malik Michał Koniusza

MALBUD Usługi Drogowe Malik Michał Koniusza (MALBUD UDM, MALBUDUDM, UDM, MALBUD UDMM, MALBUDUDMM, UDMM) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: Dalewice 12, 32-104, koniusza oraz realizowała przetargi w miastach: Kraków, Zabierzów .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Urząd Gminy Zabierzów, Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego oraz 0 innych.

MALBUD Usługi Drogowe Malik Michał Koniusza funkcjonując na rynku realizuje: Roboty Odwadniające, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty Budowlane W Zakresie Kładzenia Rurociągów , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty Budowlane W Zakresie Gazociągów, Roboty Budowlane W Zakresie Linii Telefonicznych, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Kopanie Rowów , Roboty W Zakresie Nawierzchni Ulic, Roboty Budowlane .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X instytucji wynosił: XXX X60,18 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (4,42) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus