Macrologic S.A.

Statystyki ogólne

XX1
Ilość zamówień
XX XXX 422,53
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X6
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Macrologic S.A. Warszawa

Macrologic S.A. Warszawa to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Jagiellońska 36, 03-719, warszawa oraz realizowała przetargi w miastach: Warszawa, Poznań, Gdynia, Kraków, Skierniewice, Piotrków Trybunalski, Pruszków, Lublin, Bydgoszcz, Łódź .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza oraz 46 innych.

Macrologic S.A. Warszawa funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Pakiety Oprogramowania I Systemy Informatyczne , Usługi Informatyczne: Konsultacyjne, Opracowywania Oprogramowania, Internetowe I Wsparcia , Usługi W Zakresie Oprogramowania, Usługi Wdrażania Oprogramowania, Pakiety Oprogramowania Do Rachunkowości/księgowości , Usługi W Zakresie Konserwacji I Wsparcia Systemów , Pakiety Oprogramowania Do Analizy Finansowej I Rachunkowości/księgowości , Usługi W Zakresie Rozbudowy Oprogramowania, Usługi Dostawy Oprogramowania, Pakiety Oprogramowania Dla Baz Danych .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane XX1 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X6 instytucji wynosił: XX XXX 422,53 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (1,31) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: Macrologic S.A. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: Macrologic S.A.

ul. Jagiellońska 36
03-719 Warszawa
Województwo Mazowieckie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus