Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. Z O.o

Statystyki ogólne

X0
Ilość zamówień
X XXX X92,02
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o Łomża

Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o Łomża (ŁPRISZO) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Poznańska 152, 18-400, Łomża oraz realizowała przetargi w miastach: Łomża, Białystok, Warszawa .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Urząd Gminy Łomża, Miasto Łomża, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Oddział Regionalny "Mazowsze" Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 0 innych.

Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o Łomża funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Usługi Odśnieżania , Usługi Usuwania Oblodzeń , Roboty W Zakresie Ochrony Przeciwpowodziowej , Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Do Odprowadzania Wody Burzowej , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty Drogowe, Instalowanie Urządzeń Oświetlenia Zewnętrznego , Instalowanie Urządzeń Oświetlenia Drogowego .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane X0 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X XXX X92,02 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (4,22) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus