Lider Konsorcjum - STRABAG Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Ul.

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X48,58
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Lider Konsorcjum - STRABAG Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Warszawa

Lider Konsorcjum - STRABAG Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Warszawa (L STRABAG SZOOU, LSTRABAGSZOOU, LSZOOU) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: B. Brechta 7, 03-472, warszawa oraz realizowała przetargi w miastach: Lublin .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie oraz 0 innych.

Lider Konsorcjum - STRABAG Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Warszawa funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Ciągów Komunikacyjnych I Linii Energetycznych, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne .

Bazując na danych publicznych szacujemy że na teraz zakończono X zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X zlecających wynosił: XXX X48,58 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus