Lider:Grontmij Polska Sp. Z O.o. Partner:Grontmij Nederland B.V.

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X70,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Lider:Grontmij Polska Sp. z o.o. Partner:Grontmij Nederland B.V. Poznań

Lider:Grontmij Polska Sp. z o.o. Partner:Grontmij Nederland B.V. Poznań (LGP) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Ziębicka 35, 60-164, poznań oraz realizowała przetargi w miastach: Poznań .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Biblioteka Raczyńskich oraz 0 innych.

Lider:Grontmij Polska Sp. z o.o. Partner:Grontmij Nederland B.V. Poznań funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Usługi Nadzoru Budowlanego , Doradcze Usługi Inżynieryjne I Budowlane , Usługi Zarządzania Budową , Usługi Doradcze W Zakresie Zarządzania Projektem , .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: XXX X70,00 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus