Leszek Wcisło J

Statystyki ogólne

X0
Ilość zamówień
X XXX X86,97
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Leszek Wcisło J

Leszek Wcisło J (LW J, LWJ, LW) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma realizowała przetargi w miastach: Kraków, Siepraw, Skawina, Zabierzów .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Urząd Gminy, Urząd Gminy Zabierzów oraz 0 innych.

Leszek Wcisło J funkcjonując na rynku realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Obiektów Sportowych, Usługi Architektoniczne, Budowlane, Inżynieryjne I Kontrolne , Roboty W Zakresie Kształtowania Terenów Sportowych I Rekreacyjnych, Naprawa Boisk Sportowych , Roboty W Zakresie Różnych Nawierzchni, Roboty W Zakresie Zagospodarowania Terenu, Roboty Budowlane Związane Z Obiektami Na Terenach Sportowych , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Ciągów Komunikacyjnych I Linii Energetycznych, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane X0 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X XXX X86,97 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (7,40) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: Leszek Wcisło J Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: Leszek Wcisło J

Nie określono, czy wykonawca jest osobą fizyczną - dane adresowe zostały ukryte.

Komentarze

comments powered by Disqus