KZN RAIL Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X33,15
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

KZN RAIL Sp. z o.o. KrakÓw

KZN RAIL Sp. z o.o. KrakÓw (KZN RAIL, KZNRAIL) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Półłanki 25, 30-740, krakÓw oraz realizowała przetargi w miastach: Łódź, Bydgoszcz .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz 0 innych.

KZN RAIL Sp. z o.o. KrakÓw funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Na Placu Budowy, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty Inżynieryjne I Budowlane, Roboty Budowlane, Roboty W Zakresie Usuwania Gleby, Roboty W Zakresie Kolei Tramwajowej , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Linii Komunikacyjnych I Elektroenergetycznych, Autostrad, Dróg, Lotnisk I Kolei; Wyrównywanie Terenu .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: X XXX X33,15 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: KZN RAIL Sp. z o.o. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: KZN RAIL Sp. z o.o.

ul. Półłanki 25
30-740 KrakÓw
Województwo Małopolskie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus