Konsorcjum Złożone Z Podmiotów: LIDER-MOSTOSTAL WARSZAWA SA KONSORCJANT-NAVIMOR-INWEST Sp.z O.o.

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XX XXX 558,41
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum złożone z podmiotów: LIDER-MOSTOSTAL WARSZAWA SA KONSORCJANT-NAVIMOR-INWEST Sp.z o.o. Warszawa

Konsorcjum złożone z podmiotów: LIDER-MOSTOSTAL WARSZAWA SA KONSORCJANT-NAVIMOR-INWEST Sp.z o.o. Warszawa (ZZP LIDER-MOSTOSTAL WARSZAWA, ZZPLIDER-MOSTOSTALWARSZAWA, ZZP) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: Konstruktorska 11A, 02-673, warszawa oraz realizowała przetargi w miastach: Jelenia Góra .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 0 innych.

Konsorcjum złożone z podmiotów: LIDER-MOSTOSTAL WARSZAWA SA KONSORCJANT-NAVIMOR-INWEST Sp.z o.o. Warszawa funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Hydroelektrowni , Roboty Inżynieryjne I Budowlane, Roboty Remontowe I Renowacyjne .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: XX XXX 558,41 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (4,00) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus