Konsorcjum Wykonawców: WPRD GRAVEL Sp. Z O. O., Ul. Żaglowa 2, Oraz TRAKT Sp. Z O. O., Sp. K., Ul. Niepołomicka 26

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XX XXX 129,49
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum Wykonawców: WPRD GRAVEL Sp. z o. o., ul. Żaglowa 2, oraz TRAKT Sp. z o. o., Sp. k., ul. Niepołomicka 26

Konsorcjum Wykonawców: WPRD GRAVEL Sp. z o. o., ul. Żaglowa 2, oraz TRAKT Sp. z o. o., Sp. k., ul. Niepołomicka 26 (W WPRD GRAVEL, WWPRDGRAVEL) to firma która działa w obszarze przetargów . Wykonawca realizował przetargi w miastach: Gdańsk .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Politechnika Gdańska oraz 0 innych.

Konsorcjum Wykonawców: WPRD GRAVEL Sp. z o. o., ul. Żaglowa 2, oraz TRAKT Sp. z o. o., Sp. k., ul. Niepołomicka 26 funkcjonując na rynku zamówień publicznych realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Ciągów Komunikacyjnych I Linii Energetycznych, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów Naftowych I Gazociągów , Instalowanie Urządzeń Telekomunikacyjnych , Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Do Odprowadzania Wody Burzowej , Roboty Instalacyjne W Zakresie Urządzeń Sanitarnych , Wynajem Maszyn I Urządzeń Wraz Z Obsługą Operatorską Do Prowadzenia Robót Z Zakresu Budownictwa Oraz Inżynierii Wodnej I Lądowej, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty Instalacyjne Hydrauliczne , Roboty Instalacyjne Elektryczne .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zakończono X przetargów i zamówień publicznych, wpływy z przetargów realizowanych dla X zamawiających wynosił: XX XXX 129,49 PLN. Przetargi i zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na postępowanie .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus