Konsorcjum Wykonawców: Lider: Molewski Sp. Z O.o, Partner: Molewski S.A.

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X32,84
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum Wykonawców: Lider: Molewski Sp. z o.o, Partner: Molewski S.A.

Konsorcjum Wykonawców: Lider: Molewski Sp. z o.o, Partner: Molewski S.A. (WLMSZOPM) to firma działająca w obszarze przetargów . Wykonawca realizował przetargi w miastach: Żagań .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Żagańskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 0 innych.

Konsorcjum Wykonawców: Lider: Molewski Sp. z o.o, Partner: Molewski S.A. funkcjonując na rynku zamówień publicznych realizuje: Roboty Budowlane, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty Budowlane, Roboty Instalacyjne W Budynkach , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty Wykończeniowe W Zakresie Obiektów Budowlanych .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zostało zakończone X przetargów i zamówień , wpływy z zamówień realizowanych dla X zamawiających wynosił: XXX X32,84 PLN. Przetargi i zamówienia miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na postępowanie .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus