KONSORCJUM: STRABAG Sp. Z O.o., POL-DRÓG Kościan Sp. Z O.o., Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X44,31
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

KONSORCJUM: STRABAG Sp. z o.o., POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o., Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Warszawa

KONSORCJUM: STRABAG Sp. z o.o., POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o., Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Warszawa (KONSORCJUM STRABAG, KONSORCJUMSTRABAG) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: B.Brechta 7, 03-472, warszawa oraz realizowała przetargi w miastach: Rawicz .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Powiatowy Zarząd Dróg oraz 0 innych.

KONSORCJUM: STRABAG Sp. z o.o., POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o., Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Warszawa funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Budowlane W Zakresie Renowacji Mostów , Roboty Pomocnicze W Zakresie Rurociągów I Kabli, Usuwanie Gleby, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Ciągów Komunikacyjnych I Linii Energetycznych, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Linii Komunikacyjnych I Elektroenergetycznych, Autostrad, Dróg, Lotnisk I Kolei; Wyrównywanie Terenu, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zostało zakończone X przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X XXX X44,31 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus