Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. Z O.o. - Lider Konsorcjum, BUDOMOST Sp. Z O.o. - Członek Konsorcjum

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X71,92
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, BUDOMOST Sp. z o.o. - Członek Konsorcjum Bielsk podlaski

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, BUDOMOST Sp. z o.o. - Członek Konsorcjum Bielsk podlaski (PDM MAKSBUD, PDMMAKSBUD, PDM) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Mickiewicza 183, 17-100, bielsk podlaski oraz realizowała przetargi w miastach: Narewka .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Narewka oraz 0 innych.

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, BUDOMOST Sp. z o.o. - Członek Konsorcjum Bielsk podlaski funkcjonując na rynku realizuje: Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: XXX X71,92 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus