Konsorcjum Lider Konsorcjum, Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z O.o. Partner Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SPEC-DRÓG

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XX XXX 001,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum Lider Konsorcjum, Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Partner Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SPEC-DRÓG

Konsorcjum Lider Konsorcjum, Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Partner Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SPEC-DRÓG (LWPRD) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Jana Pawła II nr 7, 87-800, włocławek oraz realizowała przetargi w miastach: Choceń .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku oraz 0 innych.

Konsorcjum Lider Konsorcjum, Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Partner Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SPEC-DRÓG funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty Drogowe .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: XX XXX 001,00 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (3,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus