Konsorcjum - Lider - BUDIMEX S.A. Partner - Ferrovial Agroman S.A.

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XX XXX 736,66
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum - Lider - BUDIMEX S.A. Partner - Ferrovial Agroman S.A.

Konsorcjum - Lider - BUDIMEX S.A. Partner - Ferrovial Agroman S.A. (L BUDIMEX, LBUDIMEX) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo realizowała przetargi w miastach: Poznań, Zielona Góra .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze oraz 0 innych.

Konsorcjum - Lider - BUDIMEX S.A. Partner - Ferrovial Agroman S.A. funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne .

Bazując na danych publicznych szacujemy że na teraz zakończono X zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X zlecających wynosił: XX XXX 736,66 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus