Konsorcjum Firm: Zakład Projektowo - Wykonawczy HABUD Spółka Z O.o., Zakład Proj. - Wykon. H-BUD Hieronim Szukalski Ul. 3 Maja 23/2, 81-747 Sopot

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X73,10
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum Firm: Zakład Projektowo - Wykonawczy HABUD Spółka z o.o., Zakład Proj. - Wykon. H-BUD Hieronim Szukalski ul. 3 Maja 23/2, 81-747 Sopot

Konsorcjum Firm: Zakład Projektowo - Wykonawczy HABUD Spółka z o.o., Zakład Proj. - Wykon. H-BUD Hieronim Szukalski ul. 3 Maja 23/2, 81-747 Sopot (FZPW HABUD S, FZPWHABUDS, FZPWS) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo realizowała przetargi w miastach: Poznań .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oraz 0 innych.

Konsorcjum Firm: Zakład Projektowo - Wykonawczy HABUD Spółka z o.o., Zakład Proj. - Wykon. H-BUD Hieronim Szukalski ul. 3 Maja 23/2, 81-747 Sopot funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty Rozbiórkowe , Różne Specjalne Roboty Budowlane .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: XXX X73,10 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus