Konsorcjum Firm: Trakcja PRKiI S.A. Oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic I Mostów Sp. Z O.o. , Którego Liderem Jest Trakcja PRKiI S.A.

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X63,84
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum firm: Trakcja PRKiI S.A. oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. , którego Liderem jest Trakcja PRKiI S.A.

Konsorcjum firm: Trakcja PRKiI S.A. oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. , którego Liderem jest Trakcja PRKiI S.A. (FTP) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo realizowała przetargi w miastach: Wągrowiec .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Burmistrz Miasta Wągrowca oraz 0 innych.

Konsorcjum firm: Trakcja PRKiI S.A. oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. , którego Liderem jest Trakcja PRKiI S.A. funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Instalowanie Urządzeń Telekomunikacyjnych , Roboty W Zakresie Nawierzchni Ulic .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: X XXX X63,84 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus