Konsorcjum Firm: Roboty Budowlane - Inżynierskie SATBUD Oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EDAR

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X71,96
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum firm: Roboty Budowlane - Inżynierskie SATBUD oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EDAR Żywiec

Konsorcjum firm: Roboty Budowlane - Inżynierskie SATBUD oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EDAR Żywiec (FRBI) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: 34-322 Gilowice ul. Wesoła 29 oraz Leśna 417, 34-300, Żywiec oraz realizowała przetargi w miastach: Bielsko-Biała .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Powiat Bielski oraz 0 innych.

Konsorcjum firm: Roboty Budowlane - Inżynierskie SATBUD oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EDAR Żywiec funkcjonując na rynku realizuje: Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty Budowlane, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Mostów .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X XXX X71,96 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (7,00) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus