Konsorcjum Firm: Rejon Budowy Dróg I Mostów W Krośnie Sp. Z O.o. Oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych I Drogowych W Krośnie S.A

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X53,94
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum firm: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A

Konsorcjum firm: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A (FRBDiM, FRBDiMwK) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo realizowała przetargi w miastach: Krosno .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Krosno oraz 0 innych.

Konsorcjum firm: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Linii Energetycznych, Roboty W Zakresie Budowy Płyt Lotniskowych , Roboty Budowlane W Zakresie Lotnisk, Pasów Startowych I Placów Manewrowych , Roboty Budowlane, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Lotnisk , Roboty W Zakresie Okablowania Elektrycznego , Roboty Budowlane W Zakresie Nawierzchni Dróg Do Kołowania , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Lotniskowe Urządzenia Kontrolne, Bezpieczeństwa Lub Sygnalizacyjne , Przygotowanie Terenu Pod Budowę .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: X XXX X53,94 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus