Konsorcjum Firm: PRO ENVIRO Sp. Jawna Oraz Przedsiębiorstwo Handlowe An-SAN

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X83,85
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum firm: PRO ENVIRO Sp. Jawna oraz Przedsiębiorstwo Handlowe An-SAN Świdwin

Konsorcjum firm: PRO ENVIRO Sp. Jawna oraz Przedsiębiorstwo Handlowe An-SAN Świdwin (F PRO ENVIRO SJOPHA, FPROENVIROSJOPHA, FSJOPHA) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Połczyńska 19, 78-300, Świdwin oraz realizowała przetargi w miastach: Świdwin .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Urząd Miasta oraz 0 innych.

Konsorcjum firm: PRO ENVIRO Sp. Jawna oraz Przedsiębiorstwo Handlowe An-SAN Świdwin funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: XXX X83,85 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (3,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus