Konsorcjum Firm: MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - Lider Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane ROMBUD Sp. ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X,X0
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum firm: MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - lider Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane ROMBUD Sp. ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. Warszawa

Konsorcjum firm: MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - lider Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane ROMBUD Sp. ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. Warszawa (F MOSTOSTAL WARSZAWA, FMOSTOSTALWARSZAWA) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Konstruktorska 11A, 02-673, warszawa oraz realizowała przetargi w miastach: Olsztyn .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Olsztyn oraz 0 innych.

Konsorcjum firm: MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - lider Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane ROMBUD Sp. ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. Warszawa funkcjonując na rynku realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Ścianek Szczelnych , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Obiektów Sportowych, Roboty Instalacyjne Kanalizacyjne .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X,X0 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (0,00) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus