Konsorcjum Firm MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. , ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA Lider - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X14,13
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum firm MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. , ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA Lider - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A Warszawa

Konsorcjum firm MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. , ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA Lider - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A Warszawa (F MOSTOSTAL WARSZAWA, FMOSTOSTALWARSZAWA) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Konstruktorska 11A, 02-673, warszawa oraz realizowała przetargi w miastach: Gdańsk .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich "Twierdza Gdańsk" oraz 0 innych.

Konsorcjum firm MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. , ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA Lider - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A Warszawa funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty Remontowe I Renowacyjne, Roboty Budowlane W Zakresie Budynków, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Budynki O Szczególnej Wartości Historycznej Lub Architektonicznej, Montaż Instalacji Piorunochronnej , Roboty Budowlane, , Instalowanie Centralnego Ogrzewania .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: X XXX X14,13 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (3,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus