Konsorcjum Firm: MD ELEKTRO Marek Diaków Oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DIAKÓW Tadeusz Diaków

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X44,68
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum firm: MD ELEKTRO Marek Diaków oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DIAKÓW Tadeusz Diaków Kępa

Konsorcjum firm: MD ELEKTRO Marek Diaków oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DIAKÓW Tadeusz Diaków Kępa (F MD ELEKTRO, FMDELEKTRO, F MD ELEKTRO MDOPW DIAKÓW TD, FMDELEKTROMDOPWDIAKÓWTD, FMDOPWTD) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: 46-022, 46-022, kępa oraz realizowała przetargi w miastach: Łubniany .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Wójt Gminy Łubniany oraz 0 innych.

Konsorcjum firm: MD ELEKTRO Marek Diaków oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DIAKÓW Tadeusz Diaków Kępa funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Instalowanie Urządzeń Oświetlenia Drogowego , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Linii Energetycznych .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: XXX X44,68 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (3,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus