Konsorcjum Firm: LIDER:Pralnia Opole Sp. Z O.o., CZŁONKOWIE:DGP LAUNDRY PARTNER Sp. Z O.o.,DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X60,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum firm: LIDER:Pralnia Opole Sp. z o.o., CZŁONKOWIE:DGP LAUNDRY PARTNER Sp. z o.o.,DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Sp. z o.o.

Konsorcjum firm: LIDER:Pralnia Opole Sp. z o.o., CZŁONKOWIE:DGP LAUNDRY PARTNER Sp. z o.o.,DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Sp. z o.o. (F LIDER PO, FLIDERPO, FPO) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo realizowała przetargi w miastach: Wrocław .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej oraz 0 innych.

Konsorcjum firm: LIDER:Pralnia Opole Sp. z o.o., CZŁONKOWIE:DGP LAUNDRY PARTNER Sp. z o.o.,DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Sp. z o.o. funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Usługi Odbierania Prania , .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X zlecających wynosił: XXX X60,00 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus